• 0850 532 36 23
  • 0555 302 00 30
  • erozaydin@gmail.com
Marka Tescil Ve Alan Adları

Marka Tescil Ve Alan Adları

  • Editör

Bilişim sektörünün bütün dünyaya hakim olması interneti ticaretin en önemli aracı haline getirdi. Ticari faaliyetlerde çok büyük bir alana yayılan internetle beraber alan adları

( domain)  üzerinden marka tecavüz fiillerinde de büyük bir artış yaşandı. Mevzuatın ticareti dinamiklerin gerisinde kalması kanuni boşluların oluşumuna bu da haksız rekabetin gelişmesine zemin hazırladı.

Bu boşluğun giderilmesine yönelik İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (“ICANN”)  UDRP ve RUDRP kurallarını yayınlamıştır.  1999’da yayınlanmış ve daha sonra yenilenen kurallar bu gün ki  uygulamada uygulanan kurallardır. Bahse konu kurallar çerçevesinde alan adı uyuşmazlıklarının çözümünün gerçekleştirildiği merkezlerden birisi de Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’dir. ( WIPO ) 

Ülkemizde de yaşanan ve bundan sonra yaşanması muhtemel sorunların çözümünde, WIPO uygulamaları büyük katkı sağlayacaktır.  Alan adı uyuşmazlıklarının çözüme kavuşturulması  ve marka tecavüzlerinin önlenmesinde  ; marka tescil hukuku çerçevesinde yeknesak kurallar ve WIPO tarafından yayınlanan “Ek Kurallar” uyarınca WIPO nezdinde çözümü söz konusu olabilmektedir.